Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Kérlek, hogy figyelmesen olvasd el a tájékoztatót annak érdekében, hogy megértsd hogyan kezeljük a megadott személyes adataid és megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid.

A www.birokesek.hu weboldalt úgy is meglátogathatod, hogy nem adsz meg magadról semmiféle információt. Ajánlatkérés és/vagy rendelés esetén azonban szükség van bizonyos adatokra, amelyek tárolását és felhasználási módját az alábbi tájékoztató ismerteti.

Ahogy a bemutatkozásomból is kiderül, egyedi kések és bicskák készítésével foglalkozom. Az ajánlatkérés menüpont alatt tudsz érdeklődni a kiszemelt kés paramétereiről. Ahhoz, hogy erre az érdeklődésre tudjak válaszolni, szükségem van az email címedre. Ezen felül lehetőség van a neved megadására, mely nem kötelező, de megkönnyíti a kommunikációt. Az email címed, (név megadása esetén a neved) illetve a veled folytatott levelezés törlését bármikor kérheted tőlem.

Ha sikerült megbeszélni a részleteket és úgy döntesz, hogy meg szeretnéd rendelni a kiszemelt kést, tekintettel arra, hogy kézzel készülnek a kések, számolnod kell egy bizonyos várakozási idővel. Ezalatt az idő alatt kerül sor adatkezelésre, melyet egy táblázatban végzek. Ez a lista egy jelszóval ellátott Google táblázatban van, melyben azonosításra az email címed és/vagy a neved szolgál. 

Amint sorra került a kés elkészítése, a megadott email címen felveszem veled a kapcsolatot, hogy egyeztessük a számlázási adatokat (jogi kötelezettség teljesítéséhez) és szállítási adatokat, mely a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezek az adatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy kézhez kapd a terméket. A szállítást a DPD Hungária Kft végzi, aki a szállítási adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli. 

A jelen adatkezelési tájékoztató a http://www.birokesek.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással ajánlatkérésnél, illetve rendelésnél megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

1. Általános rendelkezések:

Az adatkezelő megnevezése: Biró Zoltán E.V. (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 4900 Fehérgyarmat, Dózsa György út 43.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikusan vagy postai úton az alábbi címekre küldheti: info (kukac) birokesek.hu vagy 4900 Fehérgyarmat, Dózsa György út 43.
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: Adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás: Nem történik külföldre adattovábbítás.

2. A kezelt személyes adatok köre, jogalapja:

A weboldalon lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • Ajánlatkérő neve “Név” – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás / megadása nem kötelező/
  Az adatkezelés célja: Az érdeklődő azonosítása/kapcsolatfelvétel
  Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

 • E-mail címe “E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése
  Az adatkezelés célja: kapcsolattartás – üzletmenet folytonosság
  Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

Amennyiben rendelés történik, ezen adatokon felül számlázási és szállítási adatok megadása elengedhetetlen.

 • Számlázási adatok
  Az adatkezelés célja: A számviteli törvényben foglalt jogi kötelezettségnek való megfelelés.
  Az adatkezelés jogalapja: A Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 • Szállítási adatok
  A weboldalon megrendelt termékek esetén a kiszállításra szerződött partnervállalat számára az Adatkezelő átadja a szállítandó terméket és a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat (a szállítási nevet, címet és telefonszámot). A kiszállítást végző partner az átadott szállítási adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, aki ezeket az adatokat a szállítás teljesítésén kívül más célokra nem használja fel. 

  Az adatkezelés célja: Kész termék kiszállításának teljesítése.
  Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése.

További Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz:

–          számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

–          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

–          kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont; Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

3. Adatkezelés célja és annak módja:

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

     – ügyfelek megrendeléseinek teljesítése.

Az adatkezelő a jelen alpontban felsorolt tevékenységek és szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

A megrendelt/elkészített termékekhez kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

4. Az adatkezelés időtartama: 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 5 évig megőrizzük. 

A kapcsolatfelvétel céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követően 90 nap.

5. Az érintettek jogai: 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintetteknek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Mint:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, tájékozódás a tényről, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat helytelen, vagy nem az aktuális állapotot tükrözi, úgy kérhető az adat javítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

6. Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. 

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

7. Mik azok a sütik? (cookie)

A weboldalunk a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

A weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu) .